EEN 10 VOOR INTERIEUR DICK BRUNASCHOOL

20/05/2020

Afgelopen week startte de Dick Brunaschool in een gloednieuw schoolgebouw in Waddinxveen. Het gebouw werd ontworpen door Huub Frencken van Frencken Scholl Architecten. De eerste tekeningen werden in 2017 gemaakt. De directeur, leerkrachten, kinderen en interieurvormgevers Ellen Kuster en Gerdien Bleijenburg werden in een vroeg stadium betrokken. De nieuwe omgeving moest de onderwijsvisie optimaal gaan ondersteunen. Directeur Jeroen van Kouwen vertelt over deze visie en de vertaling naar een bijzonder resultaat.

Al bij het maken van de eerste tekeningen blijkt de eigenzinnige kijk op onderwijs van Jeroen van Kouwen, directeur Dick Brunaschool. Hij stelt vragen als ‘heb je het digibord de hele dag nodig?’, ‘moeten alle plekken gericht zijn op dat bord?’, ‘kan een kast ook midden in het lokaal staan’ en ‘hebben we voor elke leerling een stoel nodig?’. Daar is niet iedereen direct enthousiast over. Jeroen: “Het proces had tijd nodig. Om goed onderwijs te geven zijn structuur, rust en veiligheid basisvoorwaarden. Maar verder kan het echt anders dan anders. Het komende jaar gaan we daarin nog een verdiepingsslag maken.”

Onderwijs centraal

Het team dacht over elke steen, elke nis en elke hoek mee. De manier van onderwijs geven stond daarbij centraal. “Onze visie op onderwijs is misschien niet heel anders dan op andere scholen, maar we wilden wel anders gebruik maken van ruimtes. Samen met architect Huub Frencken en interieurvormgevers zijn we op zoek gegaan naar optimaal ruimtegebruik.” Zo kwamen er leerpleinen, flexibele werkplekken, een bieb, theaterplek en een enorm kleuterplein met bouwmateriaal. Op de Dick Brunaschool wordt gewerkt met een adaptieve lesmethode, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen leren. Geeft een leerkracht instructie, dan sluit je aan. Heb je dat leerdoel al gehaald, dan pak je je eigen materiaal en zoek je een fijne werkplek op het leerplein. “s Ochtends starten alle leerlingen op een vaste plek, maar vervolgens kunnen zij een plek kiezen die past bij hun werk, binnen de structuur van hun eigen groep. Flexibele indeling van lokalen en diversiteit in werkplekken sluit daarbij aan.”

De kleuterlokalen hebben wel een vaste opstelling. De kleuters ontmoeten elkaar op het plein. Dat betekent rust en ruimte in de groepen en lekker bouwen op het plein. “Het is niet efficiënt om voor 6 groepen een aparte bouwhoek in te richten,” zegt Jeroen.

Denkkracht en samenwerking

“Onze onderwijsvisie is niet enorm afwijkend, maar we vonden het belangrijk om alle mogelijkheden van het nieuwe gebouw te benutten. Mijn advies is; stel prioriteiten en investeer in de kwaliteit van het onderwijs. Denk buiten de kaders en neem je team mee. Daar zit zoveel creatieve denkkracht in. Dat geldt trouwens ook voor de kinderen.” Een andere succesfactor is de samenwerking met onderwijsvormgever Ellen Kuster en Gerdien Bleijenburg van De Beleving Interieur uit Amersfoort. “Zij dachten mee, zochten aansluiting en hebben zichtbaar plezier in hun werk. Die bezieling is voelbaar. Zij vertaalden onze wensen, zonder dat we daar veel aan hoefden bij te dragen. Ik kon blindelings vertrouwen op hun werk en tegelijkertijd was er ook flexibiliteit voor aanpassingen.”

Het resultaat: een 10

Het resultaat is een bijzondere combinatie van een modern gebouw met een indeling op maat en een interieur dat zowel strak als huiselijk is. Sinds de opening stromen de positieve reacties binnen. Het LinkedIn bericht van Jeroen is inmiddels al 20.000 keer bekeken en er staan 22 aanvragen voor een rondleiding gepland. De school groeit als kool. Maar de echte bevestiging komt van de kinderen. “Ik zie een glimlach op hun gezicht, ze geven de school een 10. Daar doen we het voor!”