INTERIEUR KION POSITIEVE INVLOED OP PEDAGOGISCH KLIMAAT

16/06/2021

Kinderopvangorganisatie KION ontwikkelde in 2020 een nieuw inrichtingsconcept. Chantal Ariens, interim clustermanager: “Een nieuwe inrichting ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van kinderen, zie ik op mijn locaties. Dat blijkt ook uit de pedagogische meting die jaarlijks uitgevoerd wordt. Een prettige omgeving is van invloed op het pedagogisch klimaat.”

Ruimte als 3e pedagoog

Chantal was tot voorkort verantwoordelijk voor het functioneren van meerdere locaties, waaronder bso Michiel, KDV Joki, peutergroep De Wigwam en (I)KC aquamarijn. Samen met de pedagogisch coach en de afdeling facilitair van KION, zette ze de restyling van het interieur op deze locaties in gang. Chantal: “Met een goed doordachte inrichting functioneert een ruimte als een 3e pedagoog. De ruimte daagt kinderen uit om zich te ontwikkelen en ondersteunt pedagogisch medewerkers (PM’ers) in hun werk. We hebben daar goed over nagedacht en bijvoorbeeld ook inzichten uit de training Babyspecialisme verwerkt in onze inrichting.”

Een speerpunt in het beleid van KION is het vergroten van autonomie van kinderen. “Ook dat kun je vertalen naar inrichting. Hoe bied je materiaal aan? Hoe zorg je dat kinderen zelf kunnen kiezen en pakken? Daarbij kijken we naar een goede balans tussen uitdaging en rust. We willen dat er voldoende te ontdekken is en zorgen daarnaast voor niet teveel prikkels door rustige kleuren op de muren en prettige verlichting.”

“ALLES IS ZORGVULDIG GEKOZEN EN DRAAGT BIJ AAN HET VERWEZENLIJKEN VAN ONZE VISIE.”

Zorgvuldige keuzes

“We richten de ruimtes in met duidelijke activiteitenhoeken, waardoor kinderen beter kunnen kiezen. Er komen voldoende kasten, zodat materiaal goed op te bergen en terug te vinden is. Uit lage, open kasten, kunnen kinderen bepaalde materialen zelf pakken. Ook komen er veel verschillende zit- en speelplekken. Het spelmateriaal, de meubels, de accessoires: alles is zorgvuldig gekozen en draagt bij aan het verwezenlijken van onze visie.”

“ALS JE JE GEZIEN EN GEHOORD VOELT, GA JE LETTERLIJK RECHTEROP LOPEN.”

Pedagogisch klimaat

Een interieur waar aandacht aan besteed is, heeft invloed op de PM’ers. “Dat merk je zelf ook; als je werkt op een plek die goed voelt, dan is dat van invloed op je prestatie. Het geeft intrinsieke motivatie. Medewerkers voelen zich gezien en gehoord. Het werk dat zij doen, krijgt de aandacht die het verdient. Daar ga je letterlijk rechterop van lopen.” Chantal zorgde ook voor coaching van medewerkers. Zo stonden sessies over feedback geven en ontvangen, samenwerken en ontwikkelingsgericht werken al op het programma. “Uiteindelijk zorgen de medewerkers voor het pedagogisch klimaat.”

KION & De Beleving

KION ontwikkelde vorig jaar in samenwerking met stylisten een nieuw inrichtingsconcept. De Beleving is 1 van de 3 vaste leveranciers. Wij leveren de meubels, waarvan een deel speciaal ontworpen is in de huisstijl van KION. Meer zien? Al eerder werden onder meer de Vlindertuin, de Vuurvogel en de Kameleon en Snuffeltje opgeleverd.