FLOREOKIDS

Kinderopvangorganisatie FloreoKids is in de afgelopen periode flink gegroeid. De organisatie nam veel locaties over, allemaal met hun eigen stijl, sfeer en spullen. Hoe zorg je dan voor een herkenbare uitstraling?

Nancy Veefkind, projectcoördinator: “We stonden voor een uitdaging: hoe zorgen we voor een uitstraling waaraan je ziet dat het om FloreoKids gaat, met behoud van de eigenheid en uniekheid van de locaties.”

Nieuwe huisstijl

FloreoKids ging op zoek naar een partner die invulling kon geven aan deze vraag en de uitrol daarvan in de organisatie. En zo zat het projectteam op een dag bij ons aan tafel. “De Beleving bleek het beste bij onze vraag te passen. Op basis van jullie ervaring begrijpen jullie de noodzakelijke stappen voor de uitrol van een nieuwe huisstijl. Jullie zijn groot genoeg om continuïteit te borgen en klein genoeg voor een persoonlijke benadering. Ook de eigen meubelmakerij is een pluspunt. Voor maatwerk zijn de lijnen kort.”

Binnen FloreoKids is een werkgroep opgezet met medewerkers uit alle lagen van de organisatie die mee mochten denken en praten over de nieuwe huisstijl. “We hebben dit proces heel zorgvuldig doorlopen zodat er aandacht was voor alle aspecten en iedereen z’n zegje kon doen. De betrokkenheid vanuit de hele organisatie was belangrijk.”

“MENSEN GROEIEN ALS JE UITGAAT VAN HET POSITIEVE, DAT ZIE JE TERUG IN HET INTERIEUR”

Visie als uitgangspunt

Uitgangspunt bij het ontwerp is de visie van FloreoKids. “We gaan uit van talent en ontwikkeling, zowel bij kinderen als onze medewerkers. Waar ben je goed in? Mensen groeien als je uitgaat van het positieve. Dit uit zich ook in het interieur. Het bestaande pedagogisch beleid is terug te zien in de inrichting.

Er is een rustige basis waarbij ontwikkeling wordt gestimuleerd. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de manier waarop je materialen aanbiedt. We kiezen bewust voor lage, open kasten, zodat kinderen zelfstandig kunnen pakken. Voor baby’s is sensomotorische ontwikkeling belangrijk, dat is een indelingsvraagstuk, want dat vraagt veel ruimte op de grond. Bij de peuters met voorschoolse educatie werken we veel in kringen, dus hebben we flexibele meubels nodig waarmee we makkelijk een kring kunnen maken en ook veel expositieruimte. Voor de wanden hebben we unieke forex schilderijen met afbeeldingen die door onze eigen kinderen zijn getekend! ”

“JE HEBT KEUZEVRIJHEID EN EEN PAAR VERPLICHTE ITEMS ZORGEN VOOR HERKENBAARHEID”

FloreoKids sfeerboek

We maakten het FloreoKids sfeerboek met een herkenbare uitstraling per leeftijdsgroep. “Iedere leeftijd heeft zijn eigen kleurstelling die onderling goed matcht. Qua meubels zijn er enkele unieke items ontwikkeld door jullie die FloreoKids als vaste verplichte en ook herkenbare basis heeft. Wat fijn is dat het niet verplicht is om alle meubels bij jullie af te nemen. Bestaand meubilair en meubilair van andere leveranciers wordt ingepast in het ontwerp. Een locatie heeft dus keuzevrijheid en tegelijkertijd zijn een paar items verplicht zodat je toch altijd die herkenbaarheid hebt. Denk aan de expoboom, het welkomstbord en een huisje.”

“HET SUCCES VAN DE INRICHTING VALT OF STAAT BIJ HET GEDRAG VAN DE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS”

Speerpunt

Na het ontwerp kwam de uitrol in de organisatie. Mariëlle de Marée, projectcoördinator: “We zien dat de vertaling van onze visie naar interieur begeleiding nodig heeft. Je kunt het nog zo mooi bedenken, het succes van de inrichting valt of staat bij het gedrag van de pedagogisch medewerkers. Eerste stap is het overdragen van de nieuwe huisstijl en bewustwording van de keuzes die zijn gemaakt. Tijdens de laatste personeelsdag is een workshop gegeven over de nieuwe huisstijl aan alle medewerkers en verder is het ook een speerpunt voor onze pedagogisch coaches die regelmatig op de locaties zijn. Waarom is de ruimte op deze manier ingedeeld, wat is het nut van de kasten in hier in de ruimte, welk materiaal kan er worden aangeboden en op welke hoogte? Zo blijft de inrichting volgens het sfeerboek onder de aandacht.”

Inmiddels zijn de eerste locaties ingericht volgens de nieuwe stijl. “Samen met de kinderen, pedagogisch medewerkers en het locatiehoofd hebben we de keuze voor de inrichting gemaakt. Dat werkt goed! En soms zijn we zoekende: is dit een kwestie van wennen of moeten we er iets mee? Samen leren en groeien we en blijven we zoeken naar de beste oplossingen.”

Over FloreoKids

FloreoKids is een maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie gericht op persoonlijke groei, gebaseerd op samenwerking en betrokkenheid bij de lokale samenleving. De organisatie biedt kinderopvang aan in Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Hoogmade, Woubrugge, Leimuiden, Rijnsaterwoude en Kudelstaart. De organisatie vindt het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen en volop de ruimte krijgen voor de ontwikkeling van talenten.

Advies nodig voor het inrichten van jouw ruimte? Wanneer zien we je aan tafel?