ZORGVULDIG EN PRAGMATISCH FUSEREN

16/09/2020

Voor de zomervakantie van 2019 klopt OBS De Schakel aan bij Montessorischool l’ Ambiente in Deventer met de vraag of zij samen met hen verder willen. Beide teams blijken positief over het idee. Het geeft nieuwe kansen in de toekomst. Maar het samenvoegen van twee basisscholen is een uitdaging. Helemaal als het gaat om twee scholen met verschillende onderwijsmethodes. Wyneke de Vries, schoolleider van Wij de Wereld, vertelt hoe de fusie zorgvuldig én pragmatisch aangepakt werd.

Het kind centraal

De eerste keuze is snel gemaakt; l’ Ambiente wil verder als montessorischool en De Schakel gaat akkoord. Wyneke: “De vorm van onderwijs op een montessorischool is heel anders. Het gaat vooral om de mindset van leerkrachten. We zetten het kind centraal en vragen ons af wat hij of zij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat je heel goed moet kijken en zicht moet krijgen op de leerlijnen op elk deelgebied van elk kind. Op basis van je inzicht beslis je of je gaat ingrijpen, bijsturen of meekijken. Je gaat dus niet uit van de methode, maar van wat dit kind nodig heeft om verder te komen. Welke materialen heb je dan nodig? Kun je andere kinderen inschakelen? Dat is heel intensief. Ik zie dat leerkrachten de neiging hebben om nog harder te gaan rennen om alles bij te houden, terwijl het hier juist de kunst is om te vertragen. Pas dan kun je goed kijken en weloverwogen keuzes maken.”

Samen opnieuw beginnen

De gefuseerde scholen gingen verder onder de naam Wij de Wereld en kozen als huisvesting het gebouw van l’ Ambiente. Wyneke: “We hebben direct gezegd; we gaan samen opnieuw beginnen. Anders zou alleen het team van De Schakel moet zich moeten aanpassen, nu moet iedereen zoeken. Dat raad ik elke school die voor dezelfde keuze staat aan. We moesten als team bepalen hoe we willen werken. Dat was moeilijk, maar ook heel helpend.”

Er brak een roerige periode aan waarin veel keuzes gemaakt moesten worden. Zo werden wanden verwijderd om ruimte te maken voor het scharrelconcept: één ruimte per basisgroep. “Het werken in een open ruimte betekent dat je de gevolgen van de keuzes van collega’s direct ondervindt. Er is veel overleg nodig.”

Inrichten vanuit 2 inventarissen

Net voor de meivakantie zoekt Wyneke contact met Ellen Kuster en De Beleving Interieur en vraagt hen mee te denken over het interieur. “We moesten 2 inventarissen samenvoegen en daarmee een kader neerzetten voor een inrichting die de onderwijsvorm ondersteunt. Ellen en Gerdien zaten binnen een week aan tafel en gingen direct aan de slag. In een tijd waarin veel onduidelijk en onzeker is, wisten we één ding zeker: het interieur zou staan. Het ziet er mooi uit en we zijn blij met de sfeer. De kinderen vinden hun weg al behoorlijk goed. De kinderen uit de bovenbouw krijgen waar nodig nog op de oude manier les, maar sluiten waar mogelijk wel aan. Dan zie je mooie dingen gebeuren,“ zegt Wyneke.

Meer zien van het interieur van Wij de Wereld? Kijk en lees hier verder!