CORNELIS

KINDCENTRUM

In het Noord-Hollandse dorp Uitgeest is het gloednieuwe gebouw van kindcentrum Cornelis alvast in gebruik genomen door de peutergroep. Ze konden gewoon niet wachten. De school staat ook te trappelen om te verhuizen naar het lichte, uitnodigende gebouw. Hier wil je wonen!

Ervaren in de praktijk

Het team van kindcentrum Cornelis heeft zich laten inspireren door de visies van Emmi Pikler en Loris Malaguzzi: Reggio Emilia. Zo maakten ze een studiereis naar Zweden waar ze de voorschool voor kinderen van 2 tot 6 jaar op het principe van Reggio Emilia baseren. Kitty Steggink, verantwoordelijk voor de kinderopvang binnen het kindcentrum: “Als je het ervaart in de praktijk, ga je het beter begrijpen. We zagen bijvoorbeeld een vloeiende overgang van binnen naar buiten, in materiaalgebruik, maar ook door het werken met water- en winddichte overalls waarmee kinderen onder alle omstandigheden naar buiten gaan.”

Over Reggio Emilia

Reggio Emilia is een kleine stad in Italië, waar de Italiaanse pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi scholen en educatieve projecten opzette. Zijn visie is gebaseerd op het luisteren, in plaats van vertellen. Kinderen zijn geboren onderzoekers en ze hebben wel honderd talen waarin ze zich kunnen uitdrukken, denk aan dans, muziek, drama, maar ook klei, papier enz. Volwassenen observeren het kind, om te ontdekken wat een kind kan en hoe je daarbij kunt aansluiten. Volgens Emilia is een kind omgeven door drie pedagogen: de andere kinderen, de volwassenen en de ruimte en materialen.

Kitty: “We gaan uit van een competent kind, dat creatief, leergierig en nieuwsgierig is. Als volwassenen bieden we kinderen de mogelijkheid om zich op hun eigen manier te kunnen ontwikkelen. Het zit er allemaal in, maar het moet aangewakkerd worden. De pedagoog of leerkracht observeert, stelt vragen en biedt aan op het niveau van het kind. We prikkelen kinderen om te gaan ontdekken. Denk aan de herfstbladeren die we nu buiten vinden. We nemen ze mee naar binnen, zetten er een lamp onder, bestuderen de nerven, zoeken uit wat voor boom het is en hoe hoog deze kan worden. Zo gaan we mee in de verwondering van het kind.”

Visie & interieur

Aan deze visie ging een traject vooraf. “Met het hele team is nagedacht over vragen als: hoe willen we onderwijs geven? Hoe zien wij kinderen? Hoe ziet de doorlopende lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar eruit? We werken inmiddels volgens de nieuwe visie, maar nog in het oude schoolgebouw. In het nieuwe gebouw zal dat nog veel beter gaan, omdat de ruimtes aansluiten bij de manier van werken. We hebben bijvoorbeeld geen lokalen meer, maar leerpleinen en functieruimtes.”

Het interieur van het nieuwe gebouw moet aansluiten bij de visie van het team. “De ruimte is een belangrijke pedagoog en moet aantrekkelijk zijn en afgestemd op de kinderen. De inrichting moet uitnodigen tot spel en onderzoek. Als je de hele dag aan een tafeltje moet zitten, worden er maar een beperkt aantal talen aangesproken. Dat past niet bij ons. “

Kindhoogte

Wij vertaalden de visie van het kindcentrum naar de inrichting van het gebouw, allereerst voor de peutergroep. We zorgden voor een interieur dat afgestemd is op de kindhoogte. Zo maakten we een speelpodium, een zithuisje en zitkussens voor een kring. Ook kwamen er veel spiegels, speelruimte op de grond, atelierbakken met lades en open kasten zodat kinderen zelf makkelijk kunnen zien wat erin zit. En we maakten expositievakken en klemlatten zodat er ruimte is om het leerproces van kinderen te laten zien. Verder zorgden we voor natuurlijke materialen, kleuren en vormen.

Zweden 2.0

Kitty: “Jullie luisterden heel goed! Het is echt prachtig geworden; het materiaalgebruik, de sfeer, rust en ruimte. Er gaat een enorme aantrekkingskracht vanuit en het helpt ons te werken volgens onze visie. De pedagogisch medewerkers kunnen de ruimte goed overzien. We merken dat de betrokkenheid van kinderen hoog is, door de manier waarop wij dingen kunnen aanbieden. Het podium met de spiegels werkt bijvoorbeeld erg goed. Kinderen gaan hier lekker op liggen, spelen of ze zitten er op hun knieën naast. Ook ouders vinden het geweldig. Collega’s die meegingen naar Zweden zeggen ‘het lijkt hier wel Zweden 2.0’. Dat is toch het mooiste compliment dat je kunt krijgen over een interieur?”

Over Pikler

Volgens Pikler worden alle baby’s leergierig en nieuwsgierig geboren. Je baby ontwikkelt zich het beste als hij zoveel mogelijk zelfstandig, op eigen initiatief en in eigen tempo de wereld en zichzelf kan ontdekken. Hierbij staan bewegen, spelen en verzorgen centraal. Het belangrijkste is een goede hechting tussen de baby en zijn verzorgers. Meer weten? Lees ons interview met Hedie Meyling.

Over KC Cornelis

Bij kindcentrum Cornelis werken de teams voor kinderopvang en het onderwijs samen aan Wereldsonderwijs. Het fundament is een gastvrije, inspirerende plek waar kinderen zichzelf mogen zijn, zichzelf leren kennen en de wereld op een veilige en uitnodigende manier mogen leren kennen. Cornelis is onderdeel van stichting Tabijn. Tabijn heeft basisscholen en kindcentra in Alkmaar, Bergen, Broek op Langedijk, Castricum, Egmond, Heemskerk, Heiloo, Sint Pancras en Uitgeest.

Smaakt naar meer

In januari richten wij de rest van het gebouw in, wat een feest! Ook dit zie je terug onze website.

“HET LIJKT HIER WEL ZWEDEN 2.0”

Advies nodig voor het inrichten van jouw ruimte? Wanneer zien we je aan tafel?