DE BONTE BOOMHUT

LEER- EN ONTWIKKELCENTRUM

Een plek waar onderwijs en opvang door de dag heen gecombineerd worden. Het is een opmerkelijk en inspirerend initiatief van ouders, onderwijs en opvang. Kom kijken bij leer- en ontwikkelcentrum De Bonte Boomhut!

Aandacht voor kinderen

Vanuit andere visie op onderwijs en opvang, startten ouders, onderwijsinstelling Kans en Kleur en kinderopvangorganisatie De Eerste Stap een nieuwe school. Juliette Hilte, manager: “We willen meer tijd en aandacht hebben voor kinderen, waarbij het welbevinden van de kinderen centraal staat.” Op de Bonte Boomhut wisselen ontwikkeling en ontspanning elkaar af door de dag heen. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen er de hele dag, op woensdag en vrijdag tot 14.00 uur. “Vanuit 1 team staan er altijd 2 mensen voor een groep, vanuit het onderwijs en vanuit de opvang. We werken met het programma ‘leer en veerkracht’ als basis: je moet eerst lekker in je vel zitten, om te kunnen leren.”

Duurzaam interieur

De Bonte Boomhut startte in een bestaand schoolgebouw. “We zijn klein begonnen, met 1 groepje kinderen. Dat betekent ook dat we budget kregen voor 1 lokaal, terwijl we het hele gebouw moesten inrichten: 4 kamers, een hal en een huiskamer. Dat was een uitdaging.”

Gelukkig kon het team veel meubilair overnemen van een school die ging vernieuwen. Wij inventariseerden dit en namen het op in het plan. “Dat past bij ons, zo duurzaam mogelijk inrichten. Kinderen groeien op tot wereldburgers, we leren ze respect en waardering te hebben voor onze aarde. Dat doen we ook door het zelf voor te leven.”

Creatieve oplossingen

“Omdat het vrij vol, donker en hokkerig was, had je een groot voorstellingsvermogen nodig om hier een plan voor te bedenken. Jullie kwamen met creatieve oplossingen, zoals bestickering op bestaande kasten waardoor ze een hele andere look kregen. Bestaande tafels werden oppottafel of zandtafel en speciekuipen zijn handige opbergers in alle ruimtes. We haalden alle deuren en bestickering op ramen weg. Als je in verbinding wilt staan met de wereld, dan moet je naar buiten kunnen kijken.”

We richtten een expressiekamer in, met yogakussens en verkleedruimte. Ook kwam er een taalkamer met ruimte voor een bieb, huishoek en een instructieplek. De ‘rekenkamer’ daagt uit om te meten, wegen en tellen. Verder kwam er een atelier met veel ruimte voor materialen, een oppottafel en schilderborden.

Licht & ruim

Juliette: “Je herkent het niet meer terug, zo licht en ruim. Het resultaat is fantastisch, ondanks de beperkte middelen. Je ziet onze visie terug. Het is geworden zoals we dat in ons hoofd hadden, zonder dat we dat zelf hadden kunnen bedenken. Als we hier over 2 jaar uitgroeien, dan kloppen we weer bij jullie aan.”

Over De Bonte Boomhut

De Bonte Boomhut is een gezamenlijk initiatief waar onderwijs en opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar oud samenkomen. Het leer- en ontwikkelcentrum richt zich op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De focus ligt op welbevinden, een kind specifiek aanbod, een flexibele omgang met onderwijs- en opvangtijd en ruimte voor onder meer muziekles.

Over leer- en veerkracht

Leer- en veerkracht biedt een complete ‘hele-school-benadering’ voor veerkracht en welbevinden. De organisatie traint iedereen op school in de ontwikkeling en versterking van veerkracht, waardoor welbevinden een pijler van het beleid wordt. Het doel is een nieuwe generatie te zien opgroeien die veerkrachtig, gelukkig en compassievol is.

“JE MOET LEKKER IN JE VEL ZITTEN, OM TE KUNNEN LEREN”

Advies nodig voor het inrichten van jouw ruimte? Wanneer zien we je aan tafel?