DE SPRONG

BASISSCHOOL

Je kunt iets zeggen, maar je moet het ook laten zien.” Hans van der Zon, directeur van basisschool De Sprong in Lunteren stond met zijn team aan de vooravond van een flinke verbouwing. In de uitwerking van zowel de indeling als het de inrichting moest de visie tot uiting komen. Na maanden van stofhappen, herrie en ongemak, geniet het team van een bruisende omgeving waarin kinderen leren voor het leven.

Inrichting leerpleinen

De gemeenschappelijke ruimte van basisschool De Sprong werd ingericht als leerplein. Ook zijn 3 lokalen die aan de leslokalen grenzen, ingericht als leerpleinen. “Dit geeft ons de ruimte om groepsdoorbrekend te werken. Kinderen kunnen zelfstandig aan het werk en kiezen zelf waar ze gaan zitten. We zien daardoor meer beweging en samenwerking door de school heen.”

“DOOR DE NIEUWE OMGEVING KOMEN WE DICHTER BIJ ONS IDEAAL.”

Missie & ideaal

De verbouwing is gebaseerd op de missie van De Sprong. In zowel de indeling als de inrichting moest dit tot uiting komen. “Cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar persoonlijke, mentale ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Wij wilden een omgeving waarin kinderen elkaar inspireren, ontdekken dat je samen verder komt, de verbinding ervaren en plezier hebben. Door onze nieuwe omgeving komen we steeds dichter bij ons ideaal. Dat zie je ook terug in het handelen van de leerkrachten, ze sluiten op elkaar aan.”

“JE KUNT IETS ZEGGEN, MAAR JE MOET HET OOK LATEN ZIEN.”

Hedendaags onderwijs

Verbinding, ontmoeten en samenwerken, het is onderdeel van hedendaags onderwijs, vindt Hans. “Dat verdienen kinderen, teamleden en ouders. Als de situatie het weer toelaat, kunnen ouders hier dus ook aanschuiven. Bijvoorbeeld ’s ochtends ter overbrugging van de tijd naar hun eerste afspraak, of ’s middags als ze hier wat te vroeg zijn. Dat is de cultuur van deze school. Transparant, een open relatie. Dat kun je zeggen, maar je moet het ook kunnen zien. Ik zit zelf ook op het leerplein, de directiekamer is personeelskamer geworden.”

De school heeft een gemeenschapsfunctie in het dorp. “Binnenkort gaan we met ons plein aan de slag. We zijn een NatuurWijsschool. Kinderen leren door zelf de natuur te ervaren. Er komt groene speelruimte, een insectenhotel en een moestuin. Het buurthuis heeft ook een moestuin, dus we willen gaan samenwerken. En we willen in de toekomst koken voor de ouderen die daar in het buurthuis komen.”

Out of the box

“De samenwerking met Gerdien en Ellen was prettig. Als niet het geld, maar het doel leidend is, dan sta je jezelf een ander vertrekpunt toe. Het out of the box denken is absoluut jullie kwaliteit. Ellen en Gerdien kwamen regelmatig met ideeën waarvan wij dachten: waarom kwamen we daar zelf niet op?”

“ALS KINDEREN DE RUIMTE KRIJGEN, ZITTEN ZE BETER IN HUN VEL.”

Veiligheid

“Het resultaat is fantastisch. Het voelt als thuis. Je hebt niet het idee dat je op een school zit als je een leerkracht een boekje ziet voorlezen op een bank met een vloerkleed en een boekenkast erbij. Deze omgeving leidt tot ontwikkeling, maar ook tot bijvoorbeeld veiligheid. De leerkrachten zien bijna geen pestgedrag meer. Als kinderen de ruimte hebben en zelf een plek mogen kiezen als het even te druk wordt, dan zitten ze beter in hun vel.”

“Ik zag van de week een paar kinderen op de bank liggen. Ik denk dat ze aan het lezen waren. Zo werken ze aan hun leerdoelen in een fijne omgeving. Natuurlijk maken we afspraken over het gebruik van de leerpleinen. Zo groeien we in vertrouwen en verantwoordelijkheid.”

Advies nodig voor het inrichten van jouw ruimte? Wanneer zien we je aan tafel?