PARKIETEN

BSO, KDV EN PSZ

In een leuk gebouw zorgden we voor een sfeervol interieur voor alle groepen van Parkieten van kinderopvangorganisatie Kind & Co.

De buitenschoolse opvang had al meubels, maar hoe zorg je voor sfeer? We maakten een stylingsplan en voerden het uit. De game & chillroom, huiskamer, theaterkamer, techniekruimte: alles werd aangepakt. Er kwamen veel magneetborden, expovakken en knijplatten. Iets later pakten we het interieur van het kinderdagverblijf en de peutergroep aan. We hergebruikten meubelen waar mogelijk en vulden het geheel in stijl aan.

Zo, het is weer een gezellig nest voor de parkieten!

β€œKLAAR OM NIEUWE KINDEREN TE VERWELKOMEN.”

Advies nodig voor het inrichten van jouw ruimte? Wanneer zien we je aan tafel?