DE HORTUS

BASISSCHOOL

Fuseren, samen de onderwijsvisie bepalen, eenheid in cultuur, aanpak en interieur op 2 locaties, opruimen en opnieuw beginnen. Het team van basisschool De Hortus heeft de afgelopen 2 jaar keihard gewerkt. Met een resultaat om waanzinnig trots op te zijn. Martine Schonenberg, directeur De Hortus: “De school is als nieuw, dat voel en zie je, wauw!”

Fusie

In Boskoop huisden 3 basisscholen dicht bij elkaar. Dat had gevolgen voor de instroom van leerlingen. De Akker en De Populier fuseerden, om samen sterker verder te gaan. En zo stond het team voor een grote uitdaging: hoe zorg je dat 2 locaties 1 geheel worden, in alle opzichten? Martine: “We waren al 40 jaar buren, maar hadden onze eigen aanpak, identiteit en cultuur. We wilden samen 1 school worden, qua visie en uitstraling.”

Onderwijsvisie

Het team trok 1,5 jaar uit om de onderwijsvisie samen op papier te zetten. In werkgroepen met leerkrachten, maar ook ouders, bespraken ze hoe de nieuwe school eruit moest gaan zien. “We ontdekten al snel overeenkomsten in hoe we kinderen zien. We benoemden 3 pijlers: persoonlijke aandacht en plezier, een stevige basis (wortels) en de groei van kinderen en medewerkers.”

Toen de toepasselijke naam De Hortus bedacht werd, visualiseerde een marketingbureau deze visie. “Zo is dit voor iedereen helder en zichtbaar. Dat is belangrijk, want het is de basis voor beslissingen. Elke dag. Zo praten we nu over rapporten. Waarom werken we met cijfers, waarmee we kinderen vastzetten in een moment? Kunnen we de groei van kinderen misschien beter laten zien door aan te geven waar een kind stond en nu staat?”

Vertaling naar interieur

Om de visie te vertalen naar interieur klopte Martine bij ons aan. Bijna op hetzelfde moment kregen wij een telefoontje van Irma van kinderopvangorganisatie Kind & Co met de vraag mee te denken over het vernieuwen van het interieur van de BSO en de peutergroep die in het schoolgebouw van De Hortus huizen. Ontwerpers Mir en Suus stelden voor om samen aan tafel te gaan en zo een doorgaande lijn te creëren voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Martine: “Samen bepaalden we de richting en uitstraling. We wilden eenheid en dat het interieur ons helpt bij het werken volgens onze visie. Verder zochten we een stoere uitstraling. We hebben ons niet met elkaars meubels bemoeid, jullie bewaakten de stijl. Het ontwerp werd gepresenteerd en we wisten direct: dit klopt, wauw!”

Nieuwe start

“Het is een nieuwe start, dat zie en voel je. Veel van ons meubilair was aan vervanging toe. We hebben heel veel opgeruimd, 5 containers vol zijn afgevoerd. Waar mogelijk kregen meubels een nieuw leven, denk aan kasten en de beschilderde tafels van het atelier, maar veel werd nieuw. Met ons nieuwe interieur kun je niet om onze visie heen. Inrichting is enorm ondersteunend. Je ervaart direct dat wij een nieuwe school zijn. Soms is dat even slikken, we moeten dingen loslaten. Maar het is zo helpend in het proces.”

Combinatie van alles

“We zijn heel blij met het resultaat. De school werd in de zomervakantie ingericht. Die laatste week was best spannend voor het team. Maar jullie waren zo ontspannen. Je geeft het met rust uit handen. De ruimtes worden gebruikt zoals we bedacht hadden. Ook de kinderen vinden het prachtig. Het marketingbureau hield een enquête om de reacties op het logo te peilen, de kinderen hadden het vooral over het interieur. De podiumdelen zijn gaaf, als speelplek en als tribune. De frametafels zijn ook erg populair. Het is de combinatie van alles; de grafische platen, de planten, de kleuren en de meubels.”

Over De Hortus

De Hortus staat voor goed onderwijs aan ieder kind. Het team wil kinderen een stevige basis meegeven met oog voor individuele onderwijsbehoeften: kinderen zijn uniek en hebben specifieke aandacht nodig om optimaal te groeien. De school maakt deel uit van stichting De Groeiling, een schoolbestuur voor primair onderwijs met 21 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs.

“HET IS ALS NIEUW, DAT ZIE EN VOEL JE”

Advies nodig voor het inrichten van jouw ruimte? Wanneer zien we je aan tafel?