LUCHTBALLON

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN PEUTERGROEP

Verhuizen, fuseren en inrichten. Na een dag keihard werken, startten BSO Luchtballon en peutergroep Jules Verne direct na het weekend fris en fruitig op hun nieuwe plek. Van de gezellig chaos die daaraan voorafging, was niets meer te zien.

Karakter

De nieuwe ruimte is weliswaar iets kleiner, maar wat een plek zo naast het pand van basisschool Jules Verne! Het oude gebouw ademt karakter uit en voelt huiselijk.

Hergebruik

De BSO had al veel meubels, die we hergebruikten en waar nodig aanvulden met nieuwe spullen. Zo kregen de kasten nieuwe bakken, de banken nieuwe kussens en een kast werd bestickerd in stijl. We stemden het kleurgebruik af op het kleurgebruik van de school.ย Verder maakten we een balkenframe op maat, om het bestaande winkeltje heen.

Tip: klik op een foto voor een grote weergave.

โ€œNIEUWE PLEK MET KARAKTER VOOR BSO LUCHTBALLON.โ€

Advies nodig voor het inrichten van jouw ruimte? Wanneer zien we je aan tafel?